In gesprek met jongvolwassenen over zingeving & zelfregie
Vernieuwende werkwijze
Holistische aanpak
Het levensverhaal centraal
Laagdrempelig & breed inzetbaar
Vragen?
Bel 06
54935929
Tips & inspiratie ontvangen?

Susanne Kruys

Susanne Kruys (1963) is medeoprichter van Square of Life, biografisch coach, zingevingstherapeut en auteur.

LinkedInsusanne@squareoflife.nl
06-54935929

Binnen Square of Life is Susanne de initiator met een visionaire blik die verder reikt dan de horizon. Met haar natuurlijk charisma en enthousiasme weet zij mensen te inspireren en in beweging te zetten. Haar ondernemende aard is een belangrijke kwaliteit bij het opzetten van nieuwe intiatieven, visieontwikkeling en het bij elkaar brengen van mensen. Het is haar passie om een organisatie, groep of individu in het licht te zetten en te laten verschijnen. Een belangrijk levensthema is zien en gezien worden, haar motto in haar werk is dan ook: 'Ieder mens wil werkelijk gezien worden.'

Vanuit deze dynamiek is voor Susanne de relatie de essentie in iedere vorm van samenwerking. Haar eigen levenservaring heeft Susanne geleerd dat een werkelijke ontmoeting moed en vertrouwen vraagt en tegelijk kwetsbaarheid en openheid. Dit gecombineerd met haar hooggevoeligheid zorgt ervoor dat zij op een bijzondere wijze aansluit met clienten. Zo komen vanuit haar sensitiviteit beelden op die nieuwe inzichten bieden. Een speciaal plekje in haar werk heeft universeel vrouwelijk leiderschap: bewust leiding geven vanuit je vrouw-zijn. Het sjamanisme is hierin voor haar een belangrijke inspiratiebron. 

Met luchtige diepgang weet Susanne zingeving concreet te maken en in de wereld te zetten. Zij is de auteur van de 'Biografie als medicijn' en heeft samen met Wouter de Handleiding hierbij geschreven. Susanne is ervan overtuigd dat de beelden die wij meedragen van ons leven de toegangspoort zijn tot zingeving.
SG Own account - Page generated in 0.0047 seconds