Plan een
vrijblijvend
gesprek...
Het levensverhaal centraal - Holistische aanpak - Inspiratie, zin & betekenis
In gesprek met jongvolwassenen over zingeving & zelfregie

Privacyverklaring

SQUARE of LIFE is een maatschap van coaches voor opleiding en coaching op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe SQUARE of LIFE persoonsgegevens verwerkt.

SQUARE of LIFE draagt er te allen tijde zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt voor onze twee websites: squareoflife.nl en squareoflifejourney.nl.

Contactgegevens SQUARE of LIFE Gevestigd Boslaan 42, 2061 VK Bloemendaal

Email: info@squareoflife.nl

Telefoon: 06-50501093

KvK nummer: 71934219

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?SQUARE of LIFE verwerkt en verzamelt uitsluitend de minimaal benodigde gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. Het betreft:

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • geslacht

SQUARE of LIFE heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@squareoflife.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevensverwerking via onze websites

A. Cookies en technische data analyse

Om onze websites naar behoren te laten functioneren, worden er bij het bezoeken van de sites cookies geplaatst om ofwel het inloggen te faciliteren danwel voor Google Analytics. Wij gebruiken deze gegevens om de websites goed te kunnen tonen en om het bezoekers gedrag inzichtelijk te maken. Ook gebruiken wij deze gegevens om optimalisaties aan de sites door te voeren.

B. Gegevensverwerking via onlineformulieren

Op squareoflife.nl kan gebruik gemaakt worden van een algemeen contactformulier.

De gegevens die via dit formulier worden gedeeld, komen rechtstreeks binnen in onze beveiligde mailomgeving en worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor het formulier is ingevuld (zoals bijvoorbeeld verzoek tot contact of inschrijving voor een opleiding).

C. Gegevensverwerking via de Journey

De gegevens die u invult door het beantwoorden van de vragen op squareoflifejourney.nl, komen binnen in de beveiligde omgeving van de website en dan alleen op het specifieke gedeelte van uzelf en de Square of Life Practitioner via wie u de Journey hebt ontvangen. Deze gedeelten zijn ieder beveiligd met persoonlijke wachtwoorden die automatisch aangemaakt zijn bij het versturen van Square of Life Journey. De gegevens zijn alleen in te zien door uzelf en de Square of Life Practitioner. Hierop is één uitzondering: Journeys ten behoeve van de opleiding van Square of Life Practitioners worden ook ingezien door de persoonlijke coach van Square of Life die de practitioner in opleiding, begeleidt. Betrokkenen zijn hiervan op de hoogte gesteld door de Square of Life Practitioner in opleiding.

D. Gegevens verwerking via de Online Mini Journey

De gegevens die u invult door het beantwoorden van de vragen op squareoflife.nl/minijourney, worden op geen enkele wijze door ons bewaard. De online mini journey is anoniem, Square of Life slaat geen persoonlijke gegevens op. Wel zorgen de cookies op de browser ervoor, dat antwoorden een maand bewaard blijven op uw eigen computer. Op die manier verdwijnen uw antwoorden niet als u per ongeluk de browser heeft gesloten. U kunt die cookies eventueel zelf wissen via de instellingenknop van uw browser.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om diensten aan u te kunnen leveren.
 • Om contact met u te kunnen opnemen via telefoon of e-mail.
 • Om administratieve verplichtingen na te komen.
 • Omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

SQUARE of LIFE verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld ten behoeve van commerciële doeleinden.

SQUARE of LIFE verleent diensten aan personen die bij ons zijn opgeleid als Square of Life Practitioner. Met ieder van hen is een verwerkersovereenkomst gesloten om eenzelfde niveau van beveiliging van de gegevens te waarborgen.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

SQUARE of LIFE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De termijn is in principe 7 jaar.

U heeft te allen tijde het recht om, na een schriftelijk verzoek aan info@squareoflife.nl, uw persoonlijke gegevens op te vragen en in te zien.

U kunt ons verzoeken de gegevens aan te passen of te verwijderen en eventueel uw bezwaar kenbaar te maken tegen verwerking dan wel het overdragen van gegevens aan anderen U kunt uw toestemming tot verwerking intrekken door een e-mail te sturen naar info@squareoflife.nl. U ontvangt van ons z.s.m. een reactie op uw verzoek. Wij kunnen u om een legitimatie vragen alvorens wij gehoor geven aan een dergelijk verzoek.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

Wij nemen de bescherming van gegevens serieus. Gegevens worden uitsluitend opgeslagen in systemen die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van privacy. Onze computers zijn met passende technische maatregelen beveiligd en de websites maken gebruik van een SSL-certificaat (te herkennen aan het slotje voor de url).

SQUARE of LIFE heeft passende maatregelen genomen om klantgegevens te beveiligen. Mocht de indruk bestaan dat dit niet op adequate wijze gebeurt, neemt u dan contact op via info@squareoflife.nl. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u via de volgende link een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring, neemt u dan contact met ons op via info@squareoflife.nl. Wij streven ernaar uw bericht zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

SQUARE of LIFE behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van 6 november 2019.

Tips & inspiratie ontvangen?
SG Own account - Page generated in 0.0067 seconds