Plan een
vrijblijvend
gesprek...
Ruimte om stil te staan bij jezelf - Je richting ontdekken - Weer inspiratie en zin vinden
In gesprek met jongvolwassenen over zingeving & zelfregie

Over ons

Over Square of Life

SQUARE betekent letterlijk vierkant of plein. Als beeld een ruimte voor samenkomst, ontmoeting en het goede gesprek.

Maar er is meer in te ontdekken: SQ-U-ARE (SQ you are).
SQ, de Spirituele Quotiënt die jij bent. Je SQ beslaat het terrein van betekenis geven, betekenis van jouw ‘zijn’, over waarden en zingeving, je innerlijk kompas naast kennis (IQ) en gevoelens (EQ). Dat vraagt een ruimer perspectief, en een nieuwe blik op jezelf.

Het is ook een metafoor van onze werkwijze, we helpen je te ontdekken waar je gewoonlijk overheen kijkt. We helpen je tussen de regels van je verhaal door te kijken om diepere betekenis op het spoor te komen en de vertaling te maken naar je eigen leven. 

 

Onze missie

Het is onze passie mensen te begeleiden bij hun vragen en verlangen naar zinvol leven en werk. Dat doen wij door bewustwording van en betekenisgeving aan je levensverhaal, je biografie. De biografie als bron van persoonlijke ontwikkeling en zingeving.

Onze wijze van werken kenmerkt zich door een persoonlijke, zorgvuldige en ervaringsgerichte aanpak. Dat doen wij in het Pakhuis, een omgeving van rust en ruimte. 

Met onze werkwijze willen wij een brug slaan tussen oude bronnen van wijsheid en hedendaagse levensvragen.

Zingeving zien wij als de centrale kracht die de menselijke levensloop bepaalt.

 

Wouter Zuurbier

Wouter Zuurbier (1966) medeoprichter van Square of Life, consultant, opleider en coach en medeauteur van de Handleiding bij 'De biografie als medicijn'.


Binnen Square of Life is Wouter de concept denker en heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het gedachtengoed van Square of Life. Zijn sportieve aard brengt jongeren tot ervaren CEO’s in beweging: ‘je moet het vooral gaan doen'. 

Lees meer...

Sandra Maks

Sandra Maks (1962) is medeoprichter van Square of Life, consultant, opleider en coach.


Binnen Square of Life is Sandra het organisatie talent, de controller en planner. Zij is een echte bouwer! Dit blijkt uit het volledig vorm geven van het Pakhuis, de nieuwe huisvesting van Square of Life. Tegelijk is dit de metafoor van hoe zorgvuldig zij processen begeleidt. Van opdrachtgevers tot cliënten, mensen voelen zich veilig en geborgen omdat alles juist is afgestemd.

Lees meer...

Susanne Kruys

Susanne Kruys (1963) is medeoprichter van Square of Life, opleider, biografisch coach, zingevingstherapeut en auteur.


Binnen Square of Life is Susanne de initiator met een visionaire blik die verder reikt dan de horizon. Met haar natuurlijk charisma en enthousiasme weet zij mensen te inspireren en in beweging te zetten. Haar ondernemende aard is een belangrijke kwaliteit bij het opzetten van nieuwe intiatieven, visieontwikkeling en het bij elkaar brengen van mensen.

Lees meer...

 

Het Pakhuis

We zijn gehuisvest in ons eigen Pakhuis aan de Boslaan 42 in het centrum van Bloemendaal. Goed bereikbaar met de trein of met de auto.
 

Rust en ruimte

Tips & inspiratie ontvangen?
SG Own account - Page generated in 0.006 seconds