Plan een
vrijblijvend
gesprek...
Het levensverhaal centraal - Holistische aanpak - Inspiratie, zin & betekenis
In gesprek met jongvolwassenen over zingeving & zelfregie

Master Opleiding 'De biografie als medicijn'

De opleiding ‘De biografie als medicijn’ is zowel een professionele als persoonlijke leerweg. Deze is gebaseerd op ons gedachtegoed zoals verwoord in de boekenreeks ‘De biografie als medicijn’. Ieder mens heeft een medicijn; een talent of specifieke kwaliteit die we ons verworven hebben en verscholen ligt in onze levenservaring, onze biografie. 
 
In de opleiding staat die levenservaring centraal. Je gaat jezelf ervaren en herkennen op de verschillende dimensies van jouw levensverhaal en 'zijn': fysiek, sociaal/emotioneel, psychisch en spiritueel. We richten ons op het ontwikkelen van (zelf)bewustzijn, het ontdekken van jouw kwaliteiten en medicijn, respect voor het leven dat ieder te gaan heeft, het oefenen van waarnemen vanuit verschillende perspectieven en energetisch afstemmen met jezelf en de ander. Je leert je diepgaand met jezelf en de ander te verbinden. Met elkaar creeren we een veilige, ‘open space’ waardoor werkelijke transformatie mogelijk wordt.  

In een periode van zeven maanden ontwikkel je je bij Square of Life op persoonlijk vlak en als professional tot een gids voor jezelf en anderen. Het vraagt een specifieke betrokkenheid in gesprek over het unieke en ook kwetsbare levensverhaal. Je leert aan te sluiten op een existentiële laag bij clienten als het gaat over levensvragen: vragen over samenhang, zingeving en identiteit. Daarbij leer je professioneel te werken met het levensverhaal vanuit de vier dimensies.

Je oefent dit met medestudenten en brengt dit tegelijk zelfstandig in de praktijk met oefenclienten. Je leert te werken met onze online Journey en met onze online tool ‘Close up’ doe je waarnemings- en bewustwordingsoefeningen. Ook aan bod komt lichaamswerk, ervaringsgerichte oefeningen, creatieve opdrachten, meditaties, visualisaties en supervisie. 

Opzet

 1. Je opleiding tot Square of Life Practioner begint met het maken van Square of Life Journey, gevolgd door een individueel intake gesprek
 2. Voorafgaand aan de opleidingsdagen heb je 'De biografie als medicijn' en 'De biografie als medicijn - handleiding' bestudeerd.
 3. Daarna volg je in een kleine groep de opleidingsdagen die bestaan uit een serie van zes losse dagen en de online verdiepingsmodule 'Close-up'. Ervaringsgericht werken staat voorop. Tijdens de zes opleidingsdagen voer je zelfstandig minimaal één maar bij voorkeur twee oefentrajecten uit aan de hand van de Journey met proefpersonen uit jouw eigen omgeving. Eén van de gesprekken werk je uit in een gespreksverslag.
 4. Je wordt begeleid door jouw persoonlijke coach en tijdens de dagen is er groepssupervisie.
 5. Tot besluit plannen we een individueel eindgesprek, waar je je op voorbereidt door een reflectieverslag te schrijven. Zo lopen we gedurende zeven maanden een stukje met je mee op jouw pad.
De studiebelasting bedraagt circa 44 contacturen en circa 55 uur zelfstudie (42 bij één oefentraject).

Neem contact op...


Je blijft je verder ontwikkelen met Square of Life Community, een platform waar je automatisch lid van wordt als je de opleiding hebt afgerond. Je hebt toegang tot werkmateriaal en inspiratie en hebt de mogelijkheid tot verdere verdieping en scholing.

Klik hier voor de tarieven.

"Geweldige facilitators, ze weten een omgeving te creëren waardoor een hele bijzondere dynamiek ontstaat tussen jezelf en de anderen". Caren (37), transitiemanager

In het kort

 • Individueel intake- en eindgesprek met Square of Life Journey
 • Online verdiepingsmodule
 • Zes losse opleidingsdagen
 • Verschillende werkvormen: theorie, gespreksvoering, ervaringsgerichte oefeningen, filmbeelden
 • Eén of twee trajecten met eigen proefpersonen
 • Inbegrepen de boeken: ‘De biografie als medicijn’ en 'De biografie als medicijn, handleiding'
 • Individuele begeleiding
 • Groepssupervisie
 • Maximaal 8 deelnemers per groep en 2 opleiders
 • Inclusief vegetarische lunch, koffie en thee en opleidingsmaterialen
 • lidmaatschap van de community 

Om te kunnen deelnemen aan deze opleiding gaan we ervan uit dat je over relevante expertise en ervaring beschikt. Verder gaan we uit van een HBO werk- en denkniveau.

Data voor 2024:
2024 I - Opleidingsdagen: 19 januari, 23 februari, 22 maart, 19 april, 17 mei, 14 juni  Vol

2024 II - Opleidingsdagen: 18 oktober, 29 november, 10 januari, 7 februari, 14 maart, 11 april

De individuele afspraken plannen we met iedere deelnemer persoonlijk in.

Meer weten? Wij staan voor je klaar.

Neem contact op...Lees hier twee ervaringen:
‘Mijn motivatie om aan deze opleiding deel te nemen kwam voort uit mijn enthousiasme over het boek ´De biografie als medicijn´. Voor mij gaf dit boek ‘woorden’ aan het gemis aan aandacht voor zingeving in de Zorg en Welzijn. Binnen deze sector en zelfs binnen de terminale zorg, ligt de nadruk te veel op het oplossen van symptomen en problemen, in plaats van het leren omgaan met de uitdagingen van het leven. Kunnen omgaan met ‘voorspoed en tegenslag’ en bewust maken van keuzes, kan helpen bij het vinden van een passende route op je levensweg.’
Henriëtte van Gils, Coördinator Vrijwillige Inzet Willem Holtrop Hospice

‘Ik was op zoek naar een heldere structuur voor mijn coachingsgesprekken. Ik heb verschillende coachingsopleidingen gedaan maar deze opleiding sprak mij aan omdat het een ontdekkingstocht is naar wie je bent, waar je kracht ligt en wat je talenten zijn. Het mooie van deze methode is, dat je vanuit verschillende perspectieven naar jezelf gaat kijken. Door dat in de grotere lijn van je biografie te plaatsen zie je welke thema’s hebben gespeeld. Ook het aandeel van je familie in hoe jij dingen ervaart wordt zichtbaar. Je kunt daardoor vaste patronen en overtuigingen doorbreken en helen. Die inzichten maken dat je omstandigheden en gebeurtenissen kunt zien als levenslessen. Hoe je daarmee omgaat, dát is bepalend voor je geluk of ongeluk, vreugde of verdriet, kracht of onmacht.
De biografie als medicijn leert je dat het een keuze is om jezelf niet als slachtoffer te zien, maar als een uniek mens die er mag zijn zoals hij of zij is. Op die manier kun je een positieve bijdrage leveren aan de thema’s die nu in de wereld spelen en weet je waarvoor jíj staat in het grotere geheel.’

Titia Vellenga, kunsthistorica en Marketing & Communicatiedeskundige
 
Tips & inspiratie ontvangen?
SG Own account - Page generated in 0.0089 seconds